Přeskočit na hlavní navigační menu Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na patičku stránky

Časopisy

American & British Studies Annual

he American and British Studies Annual (ABSA) is a scholarly peer-reviewed journal focused on American and British cultural studies. Our aim is to create a platform for scholarly exchange not only within the Czech Republic but internationally. We seek original articles that explore wide range of issues concerning American and British literature, visual arts, music and other cultural phenomena as well as cultural history. The editors encourage submissions from scholars working in various disciplines with interests in American and British cultures, as well as articles with interdisciplinary perspectives on those cultures. We also devote a portion of the journal to outstanding undergraduate student contributions.

Zobrazit časopis Aktuální číslo


Health & Caring

Časopis Health & Caring je elektronický, recenzovaný, vědecko- odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu. Časopis vytváří prostor pro rozšíření potenciálu nelékařských zdravotnických profesí a pro spolupráci těchto profesí mezi sebou i s dalšími příbuznými obory (např. medicínou, sociologií, bioetikou apod.). Časopis přijímá původní, dosud nepublikované výzkumné práce, které se vyznačují aktuálností a obsahovou relevantností.

Zobrazit časopis Aktuální číslo


Perner's Contacts

Perner's Contacts je elektronický recenzovaný časopis Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice, Česká republika. Časopis vychází od roku 2006 a zde jsou publikovány původní vědecké a referátové práce psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. V současné době je časopis vydáván dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Časopis je určen k publikování širokého spektra originálních výzkumných a přehledových článků o aktuálních problémech v dopravě  a souvisejících vědních disciplínách.

Zobrazit časopis Aktuální číslo


Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe (ISSN 1804-9095, eISSN 1804-9109) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na oblast sociální politiky, sociální práce a na oblast sociálních služeb ve veřejné správě.

V časopisu jsou publikovány původní vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce. Veškerý obsah časopisu je volně dostupný.

Časopis je indexován databázemi EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/) a ProQuest (http://www.proquest.co.uk/)  a adresářem Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/).

 

Zobrazit časopis Aktuální číslo


Theatrum historiae

Theatrum historiae (ISSN 1802-2502) je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně (jedno vychází v červenci, druhé v prosinci). V roce 2008 byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a na jaře 2011 byl zapsán do prestižního ERIH (European Reference Index for the Humanities).

Zobrazit časopis Aktuální číslo