Účinnost kontrolních systémů v oblasti sociálního zabezpečení

  • Mirka Wildmannová Katedra veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Brno

Abstrakt

Prostředky, které jsou vydávány na sociální rizika by měly být vynakládány účelně,
hospodárně a dle platné legislativy. Kontrolní systémy zjišťují, jestli nedochází k chybné
sociální diagnóze rizika a ke zneužití prostředků v oblasti sociálního zabezpečení. V sociální
správě provádějí správní řízení orgány státní správy nebo místní samosprávy, jež jsou k tomu
pověřeny zákonem. Zákon je navíc vybavuje takovými pravomocemi, aby byly tyto orgány
schopny plnit efektivně úkoly, které jim ze správy v oblasti sociální ochrany plynou.
Cílem příspěvku je zjištění současné situace pověřených kontrolních systémů v oblasti
sociálního zabezpečení z různých úrovní veřejné správy.

Finance spended as protection against social risks, should be spended efficiently due to
law. Supervisory systems checks if an failure in social risk diagnose appeared and if finance
in social security wasn´t missused. In social administration, state offices and municipal
offices make administration acts by law. Due to the law the administration have power to do
all of the aims efficiently. The aim of this paper is to identify contemporary situation of
supervisory systems in social security administration due to different levels of public
administration.

Biografie autora

Mirka Wildmannová, Katedra veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Brno
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno
Lipová 41a
602 00 Brno
Tel. č.: 549 498 514
Publikováno
2008-11-11
Sekce
Články