Pátrání po "kritické sociální práci" v České republice

Autoři

  • Radka Janebová Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

'Critical social work' is not theoretically embedded in the Czech context enough and is not explored its practical implementation. The text represents
an initial phase of an extensive research that aims to identify specific forms of 'critical social work' in the Czech Republic.

This is the explanatory case study of the functioning of the 'critical social work' in the Czech Republic today, but that has been made through the study of more cases. The text presents a snapshot of the first phase of the research, which involves identifying potential organizations or events through analysis of documents technique on the Internet by pre-declared criteria of 'critical social work'. So far the research only presents the activity
of selected organizations that formally fulfilled the established criteria of choice, but has not yet verified its validity through interviews.

The main aim of the text is to define 'critical social work' and put examples of organizations or events in the Czech Republic of their activities to show signs of 'critical social work' and briefly describe their activities.

The text has been defined "critical social work ', criteria have been set out by which it is possible to identify the organizations and events that bear the marks of 'critical social work' and two examples of organizations were given (Konexe, Ježek a čížek) and one example of such an event (BED IN).  
I have also tried to assign these examples to a specific perspective of 'critical social work'.

The analysis documents shows that what is known as 'critical social work' abroad, takes place rather under the heading of 'social activism' in the Czech Republic.

Reference

BED IN pšouk a BED IN invaze. 2009. cit. 16. 7. 2014. Dostupné na WWW: http://socialnirevue.cz/item/bed-in-psouk-a-bed-in-invaze.

BLAIR, K. D. Social Work and the Cultural Dialogue. In Critical Social Work, 2007, Vol. 8, No. 1. ISSN 1543-9372.

BOSÁ, M. Miesto feminismu v tradícii sociálnej práce. In Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2011, roč. 12, č. 1, s. 35-43. ISSN 1213-0028.

BROŽ, M. Smutná zpráva. 2012a. cit. 17. 7. 2014. Dostupné na WWW: http://denikreferendum.cz/clanek/13327-smutna-zprava.

BROŽ, M. Otevřený dopis organizaci Člověk v tísni k situaci v Předlickém ghettu. 2012b. cit. 17. 7. 2014. Dostupné na WWW: http://denikreferendum.cz/clanek/14289-otevreny-dopis-organizaci-clovek-v-tisni-k-situaci-v-predlickem-ghettu.

BROŽ, M. Konexe nejedná o Romech bez Romů. 2013. cit. 17. 7. 2014. Dostupné na WWW: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/odjinud/broz-projekty-pro-romy-selhavaji.

CONSTANCE-HUGGINS, M. Critical Race Theory in Social Work Education? A Framework for Addrressing Racial Disparities. In Critical Social Work, 2012, Vol. 12, No. 2. ISSN 1543-9372.

Critical Theory. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2005. cit. 20. 10. 2013. Dostupné na WWW: http://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/.

Databáze českého amatérského divadla.[cit. 2014-11-03]. Dostupné na WWW: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=7254.

Divadlo Ježek a čížek. 2012. [cit. 2014-11-03]. Dostupné na WWW: http://jezekacizek.cz/divadla-malych-forem/divadlo-jezek-a-cizek.

Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom nevstali z postele? 2008. cit. 16. 7. 2014. Dostupné na WWW: http://socialnirevue.cz/item/dovedete-si-predstavit-co-by-se-stalo-kdybychom-nevstali-z-postele.

FOOK, J. Radical casework: a theory of practise. Alexander St Crows Nest: Allen&Unwin, 1993. 177 p. ISBN 1-86373-281-0.

FOOK, J. Critical Social Work. The Current Issues. In Qualitative Social Work, 2003, Vol. 2, No. 2, pp. 123-130. ISSN 1473-3250.

FERGUSON, I. ´Another Social Work is Possible!´Reclaiming the Radical Tradition. In LESKOŠEK, V. Theories and Methods of Social Work. Ljubljana: Faculty of Social Work, University of Ljubljana, 2009, pp. 81-98. 199 p. ISBN 978-961-6569-28-6.

GOJOVÁ, A. (Bez)mocná sociální práce. (Habilitační práce). Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.

GRAHAM, M., SCHIELE, J. H. Equality-of-oppressions and Antidiscriminatory Models in Social Work: Reflections from the USA and UK. In European Journal of Social Work, 2010, Vol. 13, No. 2, pp. 231-244. ISSN 1369-1457.

HEALY, K. Social Work Practices. Contemporary Perspectives on Change. London: Sage Publications, 2000. 176 p. ISBN 987761962724.

HEALY, K. Reinventing Critical Social Work: Challenges from Practice, Context and Postmodernism. In Critical Social Work, 2001, Vol. 2, No. 1. ISSN 1543-9372.

HEALY, K. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2005. 208 p. ISBN 9781403916228.

KEATING, F. Anti-racist Perspective: What are the Gains for Social Work? In Social Work Education: The International Journal, 2000, Vol. 19, No. 1, pp. 77-87. ISSN 0261-5479.

Konexe bude usilovat o aktivizaci romských komunit a zasazovat se při obraně jejich práv. 2012. [cit. 17. 7. 2014] Dostupné na WWW: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/konexe-bude-usilovat-o-aktivizaci-romskych-komunit-a-zasazovat-se-pri-obrane-jejich-prav.

MATOUŠEK, O. Radikální přístup. In MATOUŠEK, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 115-116. 576 s. ISBN 978-80-262-0366-7.

MALÍK, T. Možnost využití radikální sociální práce v praxi terénního sociálního pracovníka v romské komunitě (bakalářská práce). FSS MU v Brně, 2009.

MUSIL, L. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In SMUTEK, M., SEIBEL, F. W., TRUHLÁŘOVÁ, Z Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 566 s. ISBN 978-80-7435-086-3.

PAYNE, M. Modern Social Work Theory. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MACMILLAN Press, 1997, pp. 214-237. 354 p. ISBN 0-333-67654-8.

PETERS, H. I. Exploring The Spaces Between Theory and Practice: A Framework to Integrate A Structural Approach and Social Work Activities (a thesis submitted in particular fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy). The Faculty of Graduate Studies The University of British Columbia, 2012.

Sdružení Konexe: Romové, jezděte na pochody! 2013. [cit. 17. 7. 2014] Dostupné na WWW: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sdruzeni-konexe-romove-jezdete-na-pochody.

STAUB-BERNASCONI, S. Social Work as a Discipline and Profession. In LESKOŠEK, V. Theories and Methods of Social Work. Ljubljana: Faculty of Social Work, University of Ljubljana, 2009, pp. 9-30. 199 p. ISBN 978-961-6569-28-6.

Tisková zpráva. K happeningu BED–IN. Praha: MPSV, 2010.

THOMPSON, N. Theorizing Social Work Practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2010. 296 p. ISBN 0230553060.

Stahování

Publikováno

2015-08-03

Číslo

Sekce

Články