Možnosti participace mladých lidí na řešení problémů na lokální úrovni

  • Jan Vašat Univerzita J.E.Purkyně Ústí n. L. Fakulta sociálně ekonomická

Abstrakt

Purpose of this paper is to present the possibilities of participation of young people at the local level. Paper comes from the low participation rate of people in the Czech society. It deals with a specific group of young people in city Bilina. The group was created in the context of cross-border project, similar group works in city Chemnitz in Saxony. Both groups of young people try to respond to problems in their city.  These are problems which were identified by the group members. To solve the problems they use of actions implemented especially in public space. Their goal is to attract large numbers of people to collaborate.

Methods of investigation were unstructured interview with young people – members of the group “We are not in need” and participating observation during events.

Scientific aim is to identify factors that impede and facilitate the participation of young people at local level.

Findings are the opportunities for participation of young people in local level. The group has identified several problem areas in the city. From all problem areas selected young people those which assumed achieve visible results in real time. The group realized music festivals, theatrical performances for seniors, action “cleaning of the city” and the various activities for younger children. With regard the possibilities of participation young people positively evaluates support from outside, the opportunity to meet with a similar group from Germany and composition of the group. Negatively evaluates they conduct of the part of Bilina city public to their group and limited options for traveling to Germany.

Conclusion use models of community work for characterize of functioning the group of young people. Paper brings also several topics for further research.

Reference

BALÍK, S. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. Vydání. Praha: Grada publishing, 2009. 250s. ISBN 978-80-247-2908-4.

GOJOVÁ, A. Teorie a metody komunitní práce. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 116 s. ISBN 80-7368-154-4.

HARTL, J. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.

HOLÝ, L. Malý český člověk a velký český národ. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 80-85850-97-4.

ILLNER, M. Institucionalizované formy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě a jejich právní regulace. In: ČERMÁK, D.; VOBECKÁ, J. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. s. 16 – 35. ISBN 978-80-7419-067-4.

KAPPL, M. Výchova k občanství v nízkoprahových klubech pro mládež. In: Aktuální otázky sociální politiky, 2014, roč. 8, č. 1, s. 35 – 46. ISSN 1804-9095.

NETTING, F. E. Social Work Macro Practice. 5. vydání. Boston: Allyn & Bacon. 414s. ISBN 978-0-205-83878-3.

POPPLE, K. Analysing community work; its theory and practice. 1. vydání. Philadelphia: Open University Press, 1995. 131s. ISBN 0-335-19408-7.

SEDLÁČKOVÁ, M. Důvěra a demokracie. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. 272 s. ISBN 978-80-7419-058-2.

SIP, D.; JINDROVÁ, P. Komunitní organizování na Slovensku a v Čechách. 1. vydání. Přerov, Centrum pro komunitní práci, 1998. 52s. ISBN 80-902368-3-9.

SKOVAJSA, M. Občanský sektor. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. 376s. ISBN 978-80-7367-681-0.

STACHOVÁ, J.; VAJDOVÁ, Z. Participace a partnerství na lokální a regionální úrovni pohledem aktivních institucionálních aktérů. In: ČERMÁK, D.; VOBECKÁ, J. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. s. 124 – 142. ISBN 978-80-7419-067-4.

VLACHOVÁ, K.; LEBEDA, T. Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě. In: Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 1. s. 11 – 34. ISSN 0038-0288

Publikováno
2015-01-07
Sekce
Články