Theatrum historiae

Theatrum historiae (ISSN 1802-2502) je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně (jedno vychází v červenci, druhé v prosinci). V roce 2008 byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a na jaře 2011 byl zapsán do prestižního ERIH (European Reference Index for the Humanities).

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol , No 5 (2009)

Obsah

Články

Pavel Panoch
PDF
Ondřej Jakubec, Radka Miltová
PDF
Pavel Petr
PDF
David Novotný
PDF
Kristina Swiderová
PDF
Jan Seidl
PDF
Tereza Siglová
PDF
Zbyněk Vydra
PDF
Michaela Malaníková
PDF
Pavla Janáčková
PDF
Pavel Mücke
PDF
Tomáš Kruppa
PDF
Lenka Doová
PDF
Jiří Hutečka
PDF