UPCE Journal System


Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe (ISSN 1804-9095, eISSN 1804-9109) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na oblast sociální politiky, sociální práce a na oblast sociálních služeb ve veřejné správě.

V časopisu jsou publikovány původní vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce. Veškerý obsah časopisu je volně dostupný.

Časopis je indexován databázemi EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/) a ProQuest (http://www.proquest.co.uk/)  a adresářem Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/).

 

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat

Theatrum historiae

Theatrum historiae (ISSN 1802-2502) je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně (jedno vychází v červenci, druhé v prosinci). V roce 2008 byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a na jaře 2011 byl zapsán do prestižního ERIH (European Reference Index for the Humanities).

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat

Zkušební časopis

Časopis je indexován databázemi EBSCO a ProQuest a adresářem Directory of Open Access Journals.

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat