https://ojs.upce.cz/index.php/perner/issue/feed Perner's Contacts 2019-09-14T00:00:00+02:00 Jaromír Široký lucie.melicharova@upce.cz Open Journal Systems <p>Elektronický časopis&nbsp;<span class="cervenytext">Perner´s Contacts</span>&nbsp;je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a&nbsp;řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na&nbsp;logistické pojetí dopravy. Jeho stránky jsou určeny pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.</p>